Představujeme podnikový intranet Altus Portal

Systém Altus Portal zajistí dokonalý pořádek ve firemní dokumentaci, umožní schválení dokladů a řízení akcí pomocí workflow. Je velice složité evidovat každý dokument při změnách, které nastávají ve společnostech dnes a denně, archivovat všechny podepsané dokumenty a mít k nim jednoduchý přístup. Usnadněte si správu dokumentů díky elektronické dokumentaci!


Kvalitní ochrana dokumentace

Díky automatické správě přístupového oprávnění ochráníte firemní dokumenty před možným zneužitím. Vybrané dokumenty vidí pouze ti, kteří mají potřebné oprávnění.

Nastavení oprávnění přístupu

Rozdělovník dokumentu

Snadné přidělení dokumentů zaměstnancům

Potřebujete systém, který vám umožní rychle vzdělávat nové lidi, dodat jim potřebnou dokumentaci a seznamovat je s děním ve vaší firmě? Altus Portal umožňuje snadné přidělení dokumentů novým pracovníkům podle pozice na základě několika kliknutí. Je zajištěno, že uživatelé mají před sebou aktuální verzi dokumentace a zároveň mohou přistupovat také ke starším verzím.


Řízení dokumentace

Altus Portal zajišťuje jednoznačnou identifikaci dokumentu, jeho verzování, sledování změn i řízení rozdělovníku. Pomocí rozdělovníku se jednoduše určí, kdo dokument připomínkuje a schvaluje v době jeho tvorby, kdo vydá finální verzi dokumentu a kdo se má seznámit s jeho obsahem. Altus Portal zobrazuje přehledně změny mezi zvolenými verzemi dokumentu. Uživatelům významně šetří čas, protože jim umožní projít si pouze změněné pasáže.

Verzování a vyznačení změn v dokumentu

Elektronický podpis

Právní prokazatelnost podpisu a normy

Elektronické podpisy zajišťují neměnnost a věrohodnost podepsaného dokumentu. Takto podepsané dokumenty jsou právně platné. Veškeré procesy, řízené softwarem Altus Portal, už prošly mnoha úspěšnými audity, jako jsou ISO 9001, ISO 17025, ISO 13485, ISO 14001, Správná výrobní praxe SUKL. Jedná se proto o vysoce certifikovaný systém.


Schvalování dokladů pro IS Altus Vario a Money S5

Potřebujete systém, který vám umožní elektronické schválení dokladů? U dokumentů či záznamů, které musí prokazatelně projít schvalovacím kolečkem, je možné využít Altus Portal. Doklady, které máte ve firemním informačním systému Altus Vario nebo Money S5, je možné schvalovat z jakéhokoliv zařízení, připojeného k internetu.

Proces schvalování:


Dynamická data z ERP systému

Neopisujte údaje z firemních dat

Dokumentace v prostředí Altus Portal není statická. Do dokumentů můžete vkládat komponenty, které zobrazují aktuální data z firemních databází nebo dat podnikového software. Nemusíte například stále otrocky opisovat seznam schválených dodavatelů. Do dokumentace jednoduše vložíte tabulku, která se plní seznamem dodavatelů s příslušným příznakem přímo z vašeho firemního systému.


Získejte přehledné reporty

Využívejte podnikový informační systém Altus Portal také k tvorbě rychlých a přehledných reportů! Nemusíte spouštět firemní systém, abyste se podívali na aktuální stav zakázek, objemy prodejů nebo skladových zásob. Tyto reporty lze vytvořit v intranetu a přistupovat k nim pouhým klepnutím na odkaz ve webovém prohlížeči. Altus Portal také dokáže tyto reporty odesílat automaticky e-mailem v zadaných intervalech.

Reporting
Pokud vás zaujaly vlastnosti systému Altus Portal, neváhejte nás kontaktovat. Zodpovíme vaše dotazy a předvedeme vám efektivní řešení pro správu firemních informací a schválení dokumentů.
Kontaktovat